Představení nabízených služeb

Drcení klestu a potěžebních zbytků


Drcení náletových dřevin


Odstraňování a oklešťování stromoví 


(drcení pod elektrovody)


Srovnávání pozemků a stavenišť (pouze Zlínský kraj)


Shrnování klestu


Naorávání lesní talířovou frézou


Přibližování dřeva UKT ( v případě, že neshrnujeme)


Strojní vyžínání